Subject to Change Movie Site

Tuesday, January 24, 2006

Subject to Change Movie!

Subject to Change--A movie.
Starring Teo Chong Ming, Titus Chee and Nur Atiqah.Also starring Teo Shi Jun.

Director:Jason Ye
Camera person:Wong Shu Jing
Art:Kong Jia Hui
Script:Jason Ye
Asst. Director:Nur Atiqah
Advertising:Lauretta Lau